Zarządzenie Nr 22/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie i w jednostkach obsługiwanych

Zarządzenie Nr 21/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 20/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont dotyczących realizacji projektu „Geniusz IT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową zawartą w dniu 16 marca 2017. Między ALDEO a Gminą Nowa Sarzyna, realizowanego w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Jelnej, Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej oraz Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 19/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 18/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 17/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 16/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 15/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 12 października 2017 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 13/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 02.10.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 02.10.2017 r. zmieniające regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 01.06.2017 r. w sprawie zasad rozliczania krajowych podróży służbowych oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy użytego

Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 31.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie”

Zarządzenie Nr 9/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 31.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 01.03.2017 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania i Przyznawania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 27.02.2017 r. w sprawie powołania komisji socjalnej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 20.02.2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie zatrudniony na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 16.02.2017 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 10.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

 Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 09.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 02.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Nowa Sarzyna