Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie dotyczących projektu „Kompetencje językowe szansą na rozwój” realizowanego zgodnie z Umową Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000049511 w ramach Programu ERASMUS+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej

Zarządzenie Nr 4/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie na rok 2022

Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji socjalnej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie