Zarządzenie Nr 12/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie dotyczących realizacji zadania pod nazwą „Z biblioteką mi po drodze” w ramach Programu Rządowego „Partnerstwo dla książki” realizowanego zgodnie z Umową Nr 14663/22/FPK/IK ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w wybranych jednostkach, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie Zarządzenie Nr 12/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie dotyczących realizacji zadania pod nazwą „Z biblioteką mi po drodze” w ramach Programu Rządowego „Partnerstwo dla książki” realizowanego zgodnie z Umową Nr 14663/22/FPK/IK ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Zarządzenie Nr 10/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie dotyczących realizacji zadania pod nazwą „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. realizowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Zarządzenie Nr 9/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie dotyczących zadania pod nazwą „Biblioteka miejscem spotkań” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 4, Kierunek interpretacji 4.1 BLISKO- Biblioteka | Lokalność |Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność” realizowanego zgodnie z Umową Nr 31/2022/NCK/B ze środków finansowanych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie dotyczących zadania pod nazwą „ Zachować od zapomnienia – rękodzieło i pieśni ludowe z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna” realizowanego zgodnie z Umową Nr 13/2022/NCK/EP w ramach Programu Etno Polska. Edycja 2022 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury

Zarządzenie Nr 7/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające Regulamin Gospodarowania i Przyznawania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie dotyczących projektu „Kompetencje językowe szansą na rozwój” realizowanego zgodnie z Umową Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000049511 w ramach Programu ERASMUS+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej

Zarządzenie Nr 4/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie na rok 2022

Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji socjalnej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie