ZARZĄDZENIE NR 24/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie dotyczących realizacji zadania pod nazwą „Z Biblioteką śladami pisarzy” w ramach Programu Rządowego „Partnerstwo dla książki” realizowanego zgodnie z Umową Nr 05709/23/FPK/IK ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

ZARZĄDZENIE NR 23/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont dla Szkoły Podstawowej im ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie dotyczących realizacji projektu „Język otwiera świat” realizowanego zgodnie z Umową Nr 2022-2PL01-KA122-SCH-000099797 w ramach Programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób

ZARZĄDZENIE NR 22/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

ZARZĄDZENIE NR 21/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont dotyczących realizacji projektu „ Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół w Nowej Sarzynie pod tytułem „COOLturowe podróże sposobem na budowanie relacji międzyludzkich po okresie izolacji”

ZARZĄDZENIE NR 20/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont dotyczących realizację projektu „ Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Szkołę Podstawową im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie

ZARZĄDZENIE NR 19/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

ZARZĄDZENIE NR 18/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Samorządowym w Woli Zarczyckiej

ZARZĄDZENIE NR 17/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Samorządowym w Łętowni

ZARZĄDZENIE NR 16/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Samorządowym „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie

ZARZĄDZENIE NR 15/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Samorządowym „Jedyneczka” w Nowej Sarzynie

ZARZĄDZENIE NR 14/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej

ZARZĄDZENIE NR 13/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Tarnogórze

ZARZĄDZENIE NR 12/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Wólce Łętowskiej

ZARZĄDZENIE NR 11/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej

ZARZĄDZENIE NR 10/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni

ZARZĄDZENIE NR 9/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej im. ks. Stefana Wyszyńskiego w Sarzynie

ZARZĄDZENIE NR 8 /2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej

ZARZĄDZENIE NR 7/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkól w Nowej Sarzynie

ZARZĄDZANIE NR 6/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie

ZARZĄDZANIE NR 5/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

ZARZĄDZENIE NR 4/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zasad rozliczenia krajowych podróży służbowych oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

ZARZĄDZENIE NR 3/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie na rok 2023

ZARZĄDZENIE NR 2/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

ZARZĄDZENIE NR 1/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające Regulamin Organizacji Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 15/2022 Dyrektora Centrum Usług w Nowej Sarzynie z dnia 22 listopada 2022r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont dla Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie dotyczących projektu” W przyszłość z edukacją włączającą” realizowanego zgodnie z Umową Nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000082566 w ramach Programu ERASMUS+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na rzecz współpracy

 

Zarządzenie Nr 14/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia22 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie dotyczących realizacji zadania pod nazwą „ Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet oferty bibliotek publicznych, realizowanego zgodnie z Umową Nr Z-I.02524.2022/02 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

 

Zarządzenie Nr 13/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez Centrum Usług wspólnych w nowej Sarzynie i jednostki obsługiwane

Zarządzenie Nr 12/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie dotyczących realizacji zadania pod nazwą „Z biblioteką mi po drodze” w ramach Programu Rządowego „Partnerstwo dla książki” realizowanego zgodnie z Umową Nr 14663/22/FPK/IK ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w wybranych jednostkach, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie Zarządzenie Nr 12/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie dotyczących realizacji zadania pod nazwą „Z biblioteką mi po drodze” w ramach Programu Rządowego „Partnerstwo dla książki” realizowanego zgodnie z Umową Nr 14663/22/FPK/IK ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Zarządzenie Nr 10/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie dotyczących realizacji zadania pod nazwą „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. realizowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Zarządzenie Nr 9/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie dotyczących zadania pod nazwą „Biblioteka miejscem spotkań” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 4, Kierunek interpretacji 4.1 BLISKO- Biblioteka | Lokalność |Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność” realizowanego zgodnie z Umową Nr 31/2022/NCK/B ze środków finansowanych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie dotyczących zadania pod nazwą „ Zachować od zapomnienia – rękodzieło i pieśni ludowe z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna” realizowanego zgodnie z Umową Nr 13/2022/NCK/EP w ramach Programu Etno Polska. Edycja 2022 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury

Zarządzenie Nr 7/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające Regulamin Gospodarowania i Przyznawania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie dotyczących projektu „Kompetencje językowe szansą na rozwój” realizowanego zgodnie z Umową Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000049511 w ramach Programu ERASMUS+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej

Zarządzenie Nr 4/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie na rok 2022

Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji socjalnej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie