Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli oraz na zajęcia sportowe w roku szkolnym 2018/2019

Organizatorem dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli oraz na zajęcia sportowe jest Gmina Nowa Sarzyna. W jej imieniu organizacją zajmuje się Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie, 37 – 310 Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1, tel. 17 241 31 77 – wew.55.

W wyniku postępowania przetargowego zostali wyłonieni przewoźnicy wykonujący dowozy w roku szkolnym 2018/2019  z podziałem na zadania:

  1. "Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dojeżdżających do Przedszkola Samorządowego w Woli Zarczyckiej i Szkoły Podstawowej  im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej”. Firma wykonująca dowóz: Zakład Transportu „Azalia Trans” Wraga Leszek w Woli  Zarczyckiej.
  2. „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dojeżdżających do Przedszkola Samorządowego w  Łętowni,  Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni, Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni – Sołectwo Majdan Łętowski (budynek Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki) i Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej”. Firma wykonująca dowóz: Zakład Transportu „Azalia Trans” Wraga Leszek w Woli  Zarczyckiej.
  3. „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie, Przedszkola Samorządowego „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie, Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Nowej Sarzynie, Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie i Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie”. Firma wykonująca dowóz: Zakład Transportu „Azalia Trans” Wraga Leszek w Woli  Zarczyckiej.
  4. „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w  Rudzie Łańcuckiej, Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie i Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie”. Firma wykonująca dowóz: Zakład Transportu „Azalia Trans” Wraga Leszek w Woli  Zarczyckiej.
  5. „Dowóz uczniów na zajęcia sportowe do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej w Nowej Sarzynie”. Firma wykonująca dowóz: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
  6. „Dowóz uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie w roku szkolnym 2018/2019”. Firma wykonująca dowóz: PHU Wodzianka Rafał Śliż w Łętowni.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozów dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli oraz na zajęcia sportowe na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego ucznia
Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka 5 i 6 letniego
Oświadczenie dla opiekuna dowozu