Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli oraz na zajęcia sportowe w roku szkolnym 2021/2021

Organizatorem dowożenia dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli oraz na zajęcia sportowe jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna. W jej imieniu organizacją dowozów zajmuje się Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie, 37 – 310 Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1.

W wyniku postępowania przetargowego zostali wyłonieni przewoźnicy wykonujący dowozy w roku szkolnym 2021/2022 - z podziałem na zadania:

  • „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dojeżdżających do Przedszkola Samorządowego w Woli Zarczyckiej i Szkoły Podstawowej  im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej”. Firma wykonująca dowóz: Zakład Transportu „Azalia Trans” Wraga Leszek w Woli  Zarczyckiej.
  • „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów oraz opiekunów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej, Przedszkola Samorządowego w  Łętowni,  Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni 286, Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni 118 (Sołectwo Majdan Łętowski)”. Firma wykonująca dowóz: Zakład Transportu „Azalia Trans” Wraga Leszek w Woli  Zarczyckiej.
  • „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów oraz opiekunów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie, Szkoły Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej, Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie, Przedszkola Samorządowego „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie, Przedszkola Samorządowego „Jedyneczka” w Nowej Sarzynie”.  Firma wykonująca dowóz: Zakład Transportu „Azalia Trans” Wraga Leszek w Woli  Zarczyckiej.
  • „Dowóz uczniów na zajęcia sportowe do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie oraz do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni 118 (Sołectwo Majdan Łętowski).
    Firma wykonująca dowóz: Zakład Transportu „Azalia Trans” Wraga Leszek w Woli  Zarczyckiej.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozów dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli oraz na zajęcia sportowe na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego ucznia
Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka 5 i 6 letniego
Oświadczenie dla opiekuna dowozu