Zarządzenie Nr 37/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 36/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 35/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 34/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 33/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 32/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i przetwarzania danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 31/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 30/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 29/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 28/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 27/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni

Zarządzenie Nr 26/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Wólce Łętowskiej

Zarządzenie Nr 25/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Wola Zarczyckiej

Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 23/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Tarnogórze

Zarządzenie Nr 22/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej

Zarządzenie Nr 21/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej

Zarządzenie Nr 20/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 19/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 18/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie

Zarządzenie Nr 17/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie ewidencji i kontroli środków trwałych nisko cennych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie i w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych

Zarządzenie Nr 16/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie i w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych

Zarządzenie Nr 15/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 14/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Przedszkolu Samorządowym w Łętowni

Zarządzenie Nr 13/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 12/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 14 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania i Przyznawania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu pracy w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

 Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie procedury postępowania przy dokonywaniu zakupów (dostaw, usług i robót budowlanych), których wartość nie przekracza 30 000 EURO, przy wykorzystaniu środków publicznych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu służby przygotowawczej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie