Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 15 marca 2021r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania i Przyznawania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 9 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 27 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie i w jednostkach obsługiwanych

Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzania „Planu ciągłości działania na wypadek dysfunkcji systemu informatycznego w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie”

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 15 stycznia 2021r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie