Zarządzenie Nr 20/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 19/2021 Dyrektora centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w wybranych jednostkach, której obsługę finansowo-księgową prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 18/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, którego obsługę finansowo-księgową prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 17/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 16/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 14/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 13/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w wybranych jednostkach, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji projektu: „Razem na rzecz ptaków” realizowanego przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 10/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej

Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 24 maja 2021r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont dotyczących realizacji zadania „Biblioteka łączy pokolenia” w ramach programu „Partnerstwo dla książki ” realizowanego ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z funduszu Promocji Kultury

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 15 marca 2021r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania i Przyznawania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 9 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 27 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie i w jednostkach obsługiwanych

Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzania „Planu ciągłości działania na wypadek dysfunkcji systemu informatycznego w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie”

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 15 stycznia 2021r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie