Zarządzenie Nr 13/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie
Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 11/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji księgozbioru w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 16 września 2019 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 9/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

 Zarządzenie Nr 7/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie na rok 2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji socjalnej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie