Organizacja dowozu uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie w roku szkolnym 2021/2022

Organizatorem dowozu uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna. W jej imieniu organizacją dowozów zajmuje się Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie, 37 – 310 Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1.

Uczniowie uczęszczający do I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie mają zapewniony bezpłatny dowóz w następujących formach:
1)    dowóz w formie zorganizowanej w ramach realizacji zadania obejmującego przewozy dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli;
2)    dowóz w formie refundacji kosztów zakupu biletów miesięcznych na dojazd środkami komunikacji publicznej lub prywatnej.  

I. Dowóz w formie zorganizowanej.
Dowóz w formie zorganizowanej odbywa się w ramach realizacji jednego z zadań obejmujących przewozy dzieci uczniów do szkół i przedszkoli.

Nazwa zadania:
„Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów oraz opiekunów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie, Szkoły Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej, Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie, Przedszkola Samorządowego „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie, Przedszkola Samorządowego „Jedyneczka” w Nowej Sarzynie”.  

Firma wykonująca dowóz:
Zakład Transportu „Azalia Trans” Wraga Leszek w Woli  Zarczyckiej.

Zasady dowozu w formie zorganizowanej reguluje Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozów dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli oraz na zajęcia sportowe na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozów dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli oraz na zajęcia sportowe na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego ucznia

Oświadczenie dla opiekuna dowozu

II.    Dowóz w formie refundacji kosztów zakupu biletów miesięcznych.

Zasady dowozu w formie refundacji kosztów zakupu biletów miesięcznych na dojazd środkami komunikacji publicznej lub prywatnej reguluje Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów środkami komunikacji publicznej lub prywatnej do I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów środkami komunikacji publicznej lub prywatnej do I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji

Rachunek o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji