Uchwała Nr LXIII/415/2010 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna.

Uchwała Nr LXIII/413/2010 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Nowej Sarzynie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała Nr LXIII/412/2010 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkola Samorządowego w Łętowni w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała Nr LXIII/411/2010 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkola Samorządowego w Woli Zarczyckiej w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 2 w Nowej Sarzynie.

Uchwała Nr XXXVII/242/2008 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli.

Uchwała Nr XXIX/185/2008 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/222/2004 Rady Miejskiej Nowej Sarzynie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna.

Uchwała Nr X/76/2007 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wyrażenia zgody na ustaloną wartość jednego punktu przez Dyrektorów: ZEASiP, Zespołu Szkół, Gimnazjów, Szkół Podstawowych i Przedszkoli Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Uchwała Nr X/74/2007 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2007 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 19 marca 2007 r. dotyczącej określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także warunków i sposobu jej przyznawania.

Uchwała Nr VIII/61/2007 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli.

Uchwała Nr VI/40/2007 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wyrażenia zgody na ustaloną wartość jednego punktu przez Dyrektorów: ZEASiP, Zespołu Szkół, Gimnazjów, Szkół Podstawowych i Przedszkoli Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Uchwała Nr XLVII/478/2006 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Woli Zarczyckiej imienia Prymasa Tysiąclecia.

Uchwała Nr XLVII/477/2006 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie nadania Gimnazjum w Woli Zarczyckiej imienia Pamięci Ofiar Pacyfikacji.

Uchwała Nr XL/405/2006 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu podziału odpisów na fundusz zdrowotny dla nauczycieli szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna.

Uchwała nr XL/404/2006 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek funkcjonujących w Szkołach i Przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna.