Zarządzenie nr 20/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie procedury postępowania przy dokonywaniu zakupów (dostaw, usług i robót budowlanych) przy wykorzystaniu środków publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto

Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyceny składników majątkowych stanowiących własność Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w wybranych jednostkach, których obsługę finansowo – księgową prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych w 2020 roku w Centrum Usług Wspólnych

Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające Regulamin służby przygotowawczej w Centrum Usług Wspólnych

Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 listopada 2020 r. w prawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont dotyczących realizacji „Colourful numbers” realizowanego w ramach programu ERASMUS+

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Centrum Usług Wspólnych

Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont dotyczących realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 1 września 2020 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie i w jednostkach obsługiwanych

Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się korona wirusa SARS-CoV-2 w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 13 marca 2020 r. w spawie wykonywania pracy zdanej przez pracowników Centrum Usług Wspólnych

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego aktu oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 2/2020 2/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji księgozbioru w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowe Sarzynie

Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie