Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021
 

Dowóz obejmuje dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
Organizatorem dowożenia uczniów niepełnosprawnych jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.
W  jej imieniu organizacją zajmuje się Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie,
37 – 310 Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1.

I. W wyniku postępowania przetargowego oraz otwartego konkursu ofert zostali wyłonieni przewoźnicy wykonujący dowozy w roku szkolnym 2020/2021 – z podziałem na zadania:

1. „Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych (około 11) z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku w roku szkolnym 2020/2021”.
Firma wykonująca dowóz:
KOP-TRANS  Zbigniew Dec w Brzózie Królewskiej

2. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w roku szkolnym 2020/2021”.
Firma wykonująca dowóz:
Zakład Usługowy Damian Wójcik w Rudniku nad Sanem.

3. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego im. Stanisława Paszka w Nowej Sarzynie i Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Nowej Sarzynie  w roku szkolnym 2020/2021”
Podmiot wykonujący dowóz:
Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” z siedzibą w Nowej Sarzynie.

4. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Laszczynach oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w  roku szkolnym  2020/2021”.
Firma wykonująca dowóz: ARBUS Rafał Śliż w Łętowni.

5. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu w roku szkolnym 2020/2021”.
Podmiot wykonujący dowóz:
Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” z siedzibą w Nowej Sarzynie.

6. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Korczowiskach w roku szkolnym 2020/2021”.
Podmiot wykonujący dowóz:
Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” z siedzibą w Nowej Sarzynie.

II. Dzieci i uczniowie niepełnosprawni, mogą być dowożeni środkami komunikacji publicznej lub prywatnej oraz samochodami prywatnymi przez rodziców na podstawie podpisanych umów o zwrot kosztów dowozu.

Zasady dowozu i zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej lub prywatnej oraz samochodem prywatnym reguluje Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

Wniosek o zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego
Rachunek o zwrot kosztów przejazdu

Wzór umowy – dowóz środkami komunikacji publicznej lub prywatnej
Wzór umowy – dowóz samochodem prywatnym

Klauzula informacyjna