Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024

Dowóz obejmuje dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
Organizatorem dowożenia uczniów niepełnosprawnych jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.
W  jej imieniu organizacją zajmuje się Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie, 37 – 310 Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1.

I. W wyniku postępowania przetargowego oraz otwartego konkursu ofert zostali wyłonieni przewoźnicy wykonujący dowozy w roku szkolnym 2023/2024 – z podziałem na zadania:

1.    „Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku”.
    Firma wykonująca dowóz:
    Zakład Transportu „Azalia Trans” Wraga Leszek w Woli  Zarczyckiej.

2.    „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w roku szkolnym 2023/2024”.
    Firma wykonująca dowóz:
     Zakład Usługowy Damian Wójcik w Rudniku nad Sanem.

3.    „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego im. Stanisława Paszka w Nowej Sarzynie i Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Nowej Sarzynie  w roku szkolnym 2023/2024”
    Podmiot wykonujący dowóz:
     Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” z siedzibą w Nowej Sarzynie.

4.    „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Krystyny Rajtar w Jarosławiu w roku szkolnym  2023/2024”.
    Firma wykonująca dowóz:
    ARBUS Rafał Śliż w Łętowni.

5. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu w roku szkolnym 2023/2024”.
    Podmiot wykonujący dowóz:
    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie na podstawie porozumienia z Gminą Nowa Sarzyna w sprawie przekazania realizacji dowozu.

6. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Korczowiskach w roku szkolnym 2023/2024”.
    Podmiot wykonujący dowóz:
    Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” z siedzibą w Nowej Sarzynie.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

Wniosek o zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego
Rachunek o zwrot kosztów przejazdu

Wzór umowy – dowóz środkami komunikacji publicznej lub prywatnej
Wzór umowy – dowóz samochodem prywatnym

Klauzula informacyjna