Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021
 

Dowóz obejmuje dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
Organizatorem dowożenia uczniów niepełnosprawnych jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.
W  jej imieniu organizacją zajmuje się Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie, 37 – 310 Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1.

I. W wyniku postępowania przetargowego oraz otwartego konkursu ofert zostali wyłonieni przewoźnicy wykonujący dowozy w roku szkolnym 2021/2022 – z podziałem na zadania:

  • „Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych (około 10) z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku”. Firma wykonująca dowóz: Zakład Transportu „Azalia Trans” Wraga Leszek w Woli  Zarczyckiej.
  • „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w roku szkolnym 2021/2022”. Firma wykonująca dowóz: Zakład Usługowy Damian Wójcik w Rudniku nad Sanem.
  • „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego im. Stanisława Paszka w Nowej Sarzynie i Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Nowej Sarzynie  w roku szkolnym 201/2022”. Podmiot wykonujący dowóz: Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” z siedzibą w Nowej Sarzynie.
  • „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Laszczynach oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w  Laszczynach oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Krystyny Rajtar w  roku szkolnym  2021/2022”. Firma wykonująca dowóz: ARBUS Rafał Śliż w Łętowni.
  • „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu w roku szkolnym 2021/2022”. Podmiot wykonujący dowóz: Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” z siedzibą w Nowej Sarzynie.
  • „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Korczowiskach w roku szkolnym 2021/2022”. Podmiot wykonujący dowóz: Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” z siedzibą w Nowej Sarzynie.

    Do pobrania:

Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

Wniosek o zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego
Rachunek o zwrot kosztów przejazdu

Wzór umowy – dowóz środkami komunikacji publicznej lub prywatnej
Wzór umowy – dowóz samochodem prywatnym

Klauzula informacyjna