Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019
 

Dowóz obejmuje uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
Organizatorem dowożenia uczniów niepełnosprawnych jest Gmina Nowa Sarzyna.
W jej imieniu organizacją zajmuje się Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie, 37 – 310 Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1, tel. 17 241 31 77 – wew. 55.

I. W wyniku postępowania przetargowego oraz otwartego konkursu ofert zostali wyłonieni przewoźnicy wykonujący dowozy w roku szkolnym 2018/2019 – z podziałem na zadania:

  1. „Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych (około 13) z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku w roku szkolnym 2018/2019”. Firma wykonująca dowóz: Kop – Trans Dec Zbigniew w Brzózie Królewskiej.
  2. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w roku szkolnym 2018/2019”. Firma wykonująca dowóz: Zakład Usługowy Damian Wójcik w Rudniku nad Sanem.
  3. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego im. Stanisława Paszka w Nowej Sarzynie i Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Nowej Sarzynie  w roku szkolnym 2018/2019”. Firma wykonująca dowóz: Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” z siedzibą w Nowej Sarzynie.
  4. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w roku szkolnym 2018/2019”. Firma wykonująca dowóz: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.
  5. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Laszczynach w  roku szkolnym  2018/2019”. Firma wykonująca dowóz: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym z siedzibą w Laszczynach.
  6. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu w roku szkolnym 2018/2019”. Firma wykonująca dowóz: Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” z siedzibą w Nowej Sarzynie.
  7. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Korczowiskach w roku szkolnym 2018/2019”. Firma wykonująca dowóz: Stowarzyszenie „Dobry Dom” z siedzibą w Woli Zarczyckiej.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 7 września 2015 r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Wniosek o zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego.

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego.
Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego środkami komunikacji.
Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego samochodem osobowym.

Klauzula informacyjna.