Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej
Jelna 142 A
37-310 Nowa Sarzyna

Dyrektor: Ewa Fołta
Telefon: 17 24 18 372
http://spj.nowasarzyna.pl/

Oddziały przedszkolne:
Ilość uczniów: 38
Ilość oddziałów: 2

Szkoła podstawowa:
Ilość uczniów: 94
Ilość oddziałów: 7


Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni
Łętownia 286
37-312 Łętownia

Dyrektor: Marta Radomska
Telefon: 17 24 16 430 lub 17 24 17 042
www.spletownia.vdl.pl

Szkoła podstawowa:
Ilość uczniów: 175
Ilość oddziałów: 14

Klasy włączonego Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Łętowni Sołectwo Majdan Łętowski:
Ilość uczniów: 79
Ilość oddziałów: 4


Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Nowej Sarzynie
Nowa Sarzyna KEN 5
37-310 Nowa Sarzyna

Dyrektor: Andrzej Kusiak
Telefon: 17 24 13 852
http://www.spnowasarzyna.jcom.pl/

Ilość uczniów: 389
Ilość oddziałów: 19


Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
Ruda Łańcucka 99
37-310 Nowa Sarzyna

Dyrektor: Piotr Słówko
Telefon: 17 24 13 838
http://www.sprl.sarzyna.pl/

Oddział przedszkolny:
Ilość uczniów: 19
Ilość oddziałów: 1

Szkoła podstawowa:
Ilość uczniów: 117
Ilość oddziałów: 7


Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana  Kardynała Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Sarzynie
Sarzyna 1265
37-310 Nowa Sarzyna
Dyrektor: Monika Milo

Telefon: 17 24 13 859 lub 17 24 15 381

Oddziały przedszkolne:
Ilość uczniów: 99
Ilość oddziałów: 4

Szkoła podstawowa:
Ilość uczniów: 264
Ilość oddziałów: 14

Klasy Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Sarzynie:
Ilość uczniów: 62
Ilość oddziałów: 3


Szkoła Podstawowa w Tarnogórze
Tarnogóra 212
37-310 Nowa Sarzyna

Dyrektor: Piotr Zawierucki
Telefon: 17 24 13 823

Oddziały przedszkolne:
Ilość uczniów: 29
Ilość oddziałów: 2

Szkoła podstawowa:
Ilość uczniów: 96
Ilość oddziałów: 7


Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej
Wola Zarczycka 128
37-311 Wola Zarczycka

Dyrektor: Adam Stanaszek
Telefon: 17 24 17 002 lub 17 24 17 236
http://spwolazarczycka.edupage.org/

Szkoła podstawowa:
Ilość uczniów: 307
Ilość oddziałów: 14

Klasy włączonego Gimnazjum im. Pamięci Ofiar Pacyfikacji w Woli Zarczyckiej
Ilość uczniów: 83
Ilość oddziałów: 4


Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej
Wólka Łętowska 4
37-312 Łętownia

Dyrektor: Grzegorz Sroka
Telefon: 17 24 17 045

Oddział przedszkolny:
Ilość uczniów: 13
Ilość oddziałów: 1

Szkoła podstawowa:
Ilość uczniów: 44
Ilość oddziałów: 6


Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie
Nowa Sarzyna ul. KEN 3
37-310 Nowa Sarzyna

Dyrektor: Lesław Marciniak
Telefon: 17 24 13 844 lub 17 24 13 279
http://www.gimnazjum.nowasarzyna.pl/

Ilość uczniów: 192
Ilość oddziałów: 8


Przedszkole Samorządowe w Łętowni
Łętownia 305 A
37-312 Łętownia
Dyrektor: Agata Smycz
Telefon: 17 24 16 426

Ilość uczniów: 74
Ilość oddziałów: 3


Przedszkole Samorządowe "Niezapominajka" w Nowej Sarzynie
Nowa Sarzyna ul. KEN 1
37-310 Nowa Sarzyna

Dyrektor: Alina Indycka
Telefon: 17 24 13 613
www.niezapominajka.edupage.org

Ilość uczniów: 140
Ilość oddziałów: 6


Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Nowej Sarzynie
Nowa Sarzyna ul. Korczaka 3
37-310 Nowa Sarzyna

Dyrektor: Lidia Miazga
Telefon: 17 24 13 832
www.p1nsarzyna.edupage.org

Ilość uczniów: 107
Ilość oddziałów: 4


Przedszkole Samorządowe w Woli Zarczyckiej
Wola Zarczycka 147 A
37-311 Wola Zarczycka

Dyrektor: Teresa Flis
Telefon: 17 24 17 015

Ilość uczniów: 123
Ilość oddziałów: 5


I Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie
Nowa Sarzyna ul. KEN 3
37-310 Nowa Sarzyna

Dyrektor: Maciej Polański
W zastępstwie: Paweł Olko
Telefon: 17 24 13 204
http://www.szkola-nowasarzyna.pl/

Ilość uczniów: 16
Ilość oddziałów: 1