Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej
Jelna 142 A
37-310 Nowa Sarzyna

Dyrektor: Ewa Fołta
Telefon: 17 24 18 372
http://spj.nowasarzyna.pl/

Oddziały przedszkolne:
Ilość uczniów: 34
Ilość oddziałów: 2

Szkoła podstawowa:
Ilość uczniów: 116
Ilość oddziałów: 8


Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni
Łętownia 286
37-312 Łętownia

Dyrektor: Marta Radomska
Telefon: 17 24 16 430 lub 17 24 17 042
http://spletownia.vdl.pl/

Szkoła podstawowa:
Ilość uczniów: 195
Ilość oddziałów: 16

Klasy włączonego Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Łętowni Sołectwo Majdan Łętowski:
Ilość uczniów: 33
Ilość oddziałów: 2


Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
Ruda Łańcucka 99
37-310 Nowa Sarzyna

Dyrektor: Piotr Słówko
Telefon: 17 24 13 838
http://www.sprl.nowasarzyna.pl/

Oddział przedszkolny:
Ilość uczniów: 22
Ilość oddziałów: 1

Szkoła podstawowa:
Ilość uczniów: 138
Ilość oddziałów: 8


Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana  Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie
Sarzyna 1265
37-310 Nowa Sarzyna
Dyrektor: Monika Milo

Telefon: 17 24 13 859 lub 17 24 15 381
http://www.gsasarzyna.pl/

Oddziały przedszkolne:
Ilość uczniów: 120
Ilość oddziałów: 5

Szkoła podstawowa:
Ilość uczniów: 297
Ilość oddziałów: 16

Klasy Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Sarzynie:
Ilość uczniów: 33
Ilość oddziałów: 2


Szkoła Podstawowa w Tarnogórze
Tarnogóra 212
37-310 Nowa Sarzyna

Dyrektor: Piotr Zawierucki
Telefon: 17 24 13 823
http://sptarnogora.edu.pl

Oddziały przedszkolne:
Ilość uczniów: 33
Ilość oddziałów: 2

Szkoła podstawowa:
Ilość uczniów: 108
Ilość oddziałów: 8


Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej
Wola Zarczycka 128
37-311 Wola Zarczycka

Dyrektor: Adam Stanaszek
Telefon: 17 24 17 002 lub 17 24 17 236
http://spwolazarczycka.edupage.org/

Szkoła podstawowa:
Ilość uczniów: 353
Ilość oddziałów: 16

Klasy włączonego Gimnazjum im. Pamięci Ofiar Pacyfikacji w Woli Zarczyckiej
Ilość uczniów: 42
Ilość oddziałów: 2


Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej
Wólka Łętowska 4
37-312 Łętownia

Dyrektor: Grzegorz Sroka
Telefon: 17 24 17 045
http://www.spwl.nowasarzyna.pl/
https://www.facebook.com/wolkaletowska/

Oddział przedszkolny:
Ilość uczniów: 14
Ilość oddziałów: 1

Szkoła podstawowa:
Ilość uczniów: 48
Ilość oddziałów: 8


Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie
Nowa Sarzyna ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
37-310 Nowa Sarzyna

Dyrektor: Lesław Marciniak
Telefon: 17 24 13 844 lub 17 24 13 279
http://www.gimnazjum.nowasarzyna.pl/

Ilość uczniów: 88
Ilość oddziałów: 4


Przedszkole Samorządowe w Łętowni
Łętownia 305 A
37-312 Łętownia
Dyrektor: Barbara Klocek
Telefon: 17 24 16 426

Ilość uczniów: 75
Ilość oddziałów: 3


Przedszkole Samorządowe "Niezapominajka" w Nowej Sarzynie
Nowa Sarzyna ul. KEN 1
37-310 Nowa Sarzyna

Dyrektor: Alina Indycka
Telefon: 17 24 13 613
www.niezapominajka.edupage.org

Ilość uczniów: 142
Ilość oddziałów: 6


Przedszkole Samorządowe "Jedyneczka" w Nowej Sarzynie
Nowa Sarzyna ul. Korczaka 3
37-310 Nowa Sarzyna

Dyrektor: Lidia Miazga
Telefon: 17 24 13 832
https://p1nsarzyna.edupage.org/

Ilość uczniów: 100
Ilość oddziałów: 4


Przedszkole Samorządowe w Woli Zarczyckiej
Wola Zarczycka 147 A
37-311 Wola Zarczycka

Dyrektor: Teresa Flis
Telefon: 17 24 17 015
http://www.pwz.eprzedszkola.pl/

Ilość uczniów: 125
Ilość oddziałów: 5


Zespół Szkół w Nowej Sarzynie
Nowa Sarzyna ul. Komisji Edukacji Narodowej 5
37-310 Nowa Sarzyna

Dyrektor: Andrzej Kusiak
Telefon: 17 24 13 852
www.spnowasarzyna.jcom.pl
http://szkola-nowasarzyna.pl

Szkoła Podstawowa:
Ilość uczniów: 451
Ilość oddziałów: 22

Liceum Ogólnokształcące:
Ilość uczniów: 33
Ilość oddziałów: 2