Szkoły z terenu naszej gminy otrzymają dofinansowanie na organizację wycieczek szkolnych w ramach realizacji przedsięwzięcia edukacyjnego Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022. Łącznie do naszych placówek trafi ponad 176 tys. zł, a całkowity koszt planowanych wyjazdów to 267 tys. zł.

Z program skorzysta ponad 900 uczniów z siedmiu szkół w okresie do 15 grudnia 2022 r. Będzie to 20 wycieczek w trzech grupach wiekowych.

 

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Planując wycieczkę, można było dokonać wyboru spośród 760 miejsc na mapie Polski w ramach 4 obszarów edukacyjnych:

  • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
  • Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego,
  • Kultura i dziedzictwo narodowe,
  • Największe osiągnięcia polskiej nauki.

W załączeniu wykaz szkół, które otrzymają dofinansowanie.

Wykaz szkół i wycieczek