Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 80 000 zł na realizację modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Środki finansowe z otrzymanej dotacji zostaną przeznaczone w szczególności na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania kuchni i jadalni oraz na wykonanie remontu instalacji elektrycznej.

 

Do najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji z otrzymanego wsparcia finansowego można zaliczyć:

  • wymianę pieca konwencyjno-parowego,
  • wykonanie remontu instalacji elektrycznej,
  • poprawę standardu funkcjonowania kuchni i jadalni poprzez zakup nowego sprzętu i wyposażenia w celu dostosowania do aktualnych przepisów sanitarnych, obowiązujących norm i przepisów BHP.

Zgodnie z założeniami, realizacja programu wpłynie na zwiększenie efektywności funkcjonowania stołówki szkolnej oraz polepszenia standardów funkcjonowania kuchni, ukierunkowanych na propagowanie zdrowej żywności.