I Liceum Ogólnokształcące, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i przedszkola z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna po złożeniu stosownych wniosków, otrzymały wsparcie finansowe w łącznej wysokości 34 500 zł w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” ma na celu wspieranie uczniów w zakresie rozwijania ich zainteresowań poprzez promocję i rozwój czytelnictwa.

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu mogą być wykorzystane:

1) w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3‑6 lat,

b) realizację działań promujących czytelnictwo;

2) w odniesieniu do szkół na:

a)    zakup książek będących nowościami wydawniczymi i  niebędących podręcznikami,

b)    zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

c)    realizację działań promujących czytelnictwo.

  • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  • zakup oprogramowania dla bibliotek,
  • zakup czytników e­‑booków,
  • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów.

 Wykaz szkół i przedszkoli, które otrzymały dofinansowanie:

L.p. Nazwa szkoły/przedszkola Koszt całkowity Dofinansowanie Wkład własny
1. I Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzyna 15 000 zł 12 000 zł 3 000 zł
2. Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej – oddział przedszkolny 3 125 zł 2 500 zł 625 zł
3. Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej           – oddział przedszkolny 1 875 zł 1 500 zł 375 zł
4. Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie– oddział przedszkolny 3 750 zł 3 000 zł 750 zł
5. Szkoła Podstawowa Tarnogórze – oddział przedszkolny 3 125 zł 2 500 zł 625 zł
6. Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej             – oddział przedszkolny 1 875 zł 1 500 zł 375 zł
7. Przedszkole Samorządowe w Łętowni 3 125 zł 2 500 zł 625 zł
8. Przedszkole Samorządowe „Jedyneczka” w Nowej Sarzynie 3 750 zł 3 000 zł 750 zł
9. Przedszkole Samorządowe „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie 3 750 zł 3 000 zł 750 zł
10. Przedszkole Samorządowe w Woli Zarczyckiej 3 750 zł 3 000 zł 750 zł
Razem 43 125 zł 34 500 zł 8 625 zł