Szkoły z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna otrzymały środki finansowe z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie od 1 marca do 20 grudnia 2022 r.

Zgodnie z założeniami, zajęcia specjalistyczne mogą być realizowane w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych  o charakterze terapeutycznym.
Środki finansowe z otrzymanego wsparcia można przeznaczyć również na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów przybywających z Ukrainy.

Wykaz szkół, którym na wnioski złożone przez dyrektorów zostały przyznane środki finansowe na realizację zajęć specjalistycznych:

Lp.

Nazwa szkoły

Ilość godzin do realizacji

Przyznana kwota

1.

Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej

70

4 480

2.

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni

131

8 384

3.

Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Nowa Sarzynie

 251

16 064

I Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie

106

6 784

4.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej

88

5 632

5.

Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana  Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie

 187

11 968

6.

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze

66

4 224

7.

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej

 190

12 160

8.

Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej

20

1 280

Razem

1 109

70 976