Wymienione niż  szkoły podstawowe z terenu gminy Nowa Sarzyna, które złożyły wnioski, otrzymały dofinansowanie w ramach realizacji rządowego programu „Aktywna tablica”.

Wykaz szkół objętych dofinansowaniem:

 

Rządowy program „Aktywna tablica” ma na celu doposażenie szkół podstawowych w rozwiązania interaktywnego i multimedialnego przekazu informacji w oparciu o urządzenia i systemy do tego celu przeznaczone. Zgodnie z założeniami programu, będzie to forma wsparcia i pomocy przy realizowaniu nowych podstaw programowych i pobudzania  kreatywnego oraz logicznego myślenia młodych ludzi. 

W ramach realizacji programu można doposażyć szkołę w następujące rodzaje pomocy dydaktycznych:
1) tablicę interaktywną w dwóch wariantach:
  a) tablicę z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
  b) samą tablicę bez projektora  ultrakrótkoogniskowego;
2) projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy;
3) głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
4) interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali