Szkoły podstawowe z terenu gminy Nowa Sarzyna, które złożyły wnioski, otrzymały dotacje przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Wykaz szkół, które otrzymały dotacje:

 

Otrzymane dotacje na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej pozwolą w znaczący sposób podnieść standard wyposażenia gabinetów i zapewnić wszystkim uczniom dostęp do profilaktyki zdrowotnej na odpowiednim poziomie.

W większości szkół zaistniała potrzeba wymiany sprzętu i wyposażenia ze względu na długoletnią eksploatację.