W menu „Awans zawodowy” znajdują się materiały informacyjne oraz niezbędne wzory wniosków i zaświadczeń, związanych z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.