W menu "Zadania oświatowe" w  działach

oraz

znajdują się zarządzenia, regulaminy, wnioski i inne dokumenty dotyczące realizacji dowozu uczniów do placówek oświatowych oraz uczniów niepełnosprawnych.