Zarządzenie Nr 13/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 02.10.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 02.10.2017 r. zmieniające regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 01.06.2017 r. w sprawie zasad rozliczania krajowych podróży służbowych oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy użytego

Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 31.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie”

Zarządzenie Nr 9/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 31.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 01.03.2017 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania i Przyznawania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 27.02.2017 r. w sprawie powołania komisji socjalnej w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 20.02.2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie zatrudniony na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 16.02.2017 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 10.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 09.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 02.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Wspólnych w Nowej Sarzynie z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Nowa Sarzyna